Latest Album

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut rhoncus risus mauris, et commodo lectus hendrerit ac.

banner
Dora Lewis

N E D O L O Č E N A F R E K V E N C A / I N D E F I N I T E F R E Q U E N C Y – plesni koncert (gostovanje HR)

Podrobno
Čas: julij 22, 2022 20:00
Lokacija: Sv. Vinčenat
Zvrst dogodka: Koncert
Organizator: Pan-Adria, Društvo Slovenski tolkalni projekt, KUD Cortesia
O dogodku

I N D E F I N I T E    F R E Q U E N C Y   /    N E D O L O Č E N A    F R E K V E N C A
– dance concert / plesni koncert

Choreography / koreografija: Charlie Brittain & Milan Tomášik

Performed by / izvedba: Charlie Brittain (UK), Endi Schrotter (HR) & Milan Tomášik (SK/SLO)

Music / glasba:

Franci Krevh: MOZAIKI 1

Ištvan Marta: DOLL’S HOUSE STORY

Elliot Cole: POSTLUDES FOR BOWED VIBRAPHONE

Franci Krevh: MOZAIKI 2

 

Performed by / izvedba: Slovenski tolkalni projekt

(Matevž Bajde, Marina Golja, Franci Krevh, Luka Jahn k.g.)

Light design / oblikovanje luči: Aljaž Zaletel

Production / produkcija: Društvo Slovenski tolkalni projekt, KUD Cortesia

Co-production / koprodukcija: Pan-Adria: Zavod EN-KNAP, Hrvatski kulturni dom na Sušaku, Kulturno umetniško društvo Moment, SNG Nova Gorica, Zagrebački plesni center, a.ArtistiAssociati Soc. Coop. in Zagrebački plesni ansambl

Co-funded by / sofinanciranje: Municipality of Ljubljana, Ministry of Culture of the Republic of Slovenia / Mestna občina Ljubljana, Ministrstvo za kulturo

I N D E F I N I T E   F R E Q U E N C Y is a dynamic and immersive dance-concert, performed by three dancers and four percussionists. The audience is invited to traverse a journey of ever-changing constellations which sees the trio of dancers navigate a dynamic spectrum of movement qualities and states. The work is evolved from our interest in the role of memory in the present moment and revolves around the ripple effect that even seemingly minor experiences have on our identities. Music, movement and light combine to build a rich tapestry of texture, space, time and architecture. Questions of quantum mechanics, polarities and duality charge the work as the dancing body becomes a conduit to realise and actualise the usually impalpable aspects the make us who we are. The work considers the infinite web of connections and constellations that exist between us as the performers embody and illustrate the polarities of play and power. Drums and dance have been linked throughout human history. The work utilises musical compositions that exude ritual pulse and rich sonority, scaffolding the piece with atmospheric charge.

N E D O L O Č E N A    F R E K V E N C A  je dinamičen in poglobljen plesni koncert, ki ga izvajajo trije plesalci in štirje tolkalci. Občinstvo je povabljeno na potovanje po nenehno spreminjajočih razmerjih in vodi plesalce po dinamičnem spektru gibalnih lastnosti in stanj. Delo je nastalo iz zanimanja o vlogi spomina v sedanjem trenutku in se vrti okoli učinka valovanja, ki ga imajo celo na videz manjše izkušnje na naše identitete. Glasba, gibanje in svetloba skupaj ustvarjajo bogato tapiserijo teksture, prostora, časa in arhitekture. Vprašanja o kvantni mehaniki, polarnostih in dvojnosti napolnijo delo, ko postaja plesno telo vodnik za uresničitev in aktualizacijo običajno nepristranskih vidikov, zaradi katerih smo to, kar smo. Plesni koncert obravnava neskončno mrežo povezav in konstelacij, ki obstajajo med nami, ko izvajalci utelešajo in ponazarjajo polarnosti igre in moči. Bobni in ples so bili povezani skozi celotno človeško zgodovino. Za tokratni plesni koncert so izvajalci izbrali skladbe, ki izžarevajo močan ritualni utrip in bogato zvočnost.

 

 

Map
Deli