item1
FRANCIkREVH1 item2b4

Največje zadovojstvo na profesionalnem področju mu pomeni muziciranje z Orkestrom Slovenske filharmonije. Različni programi, dirigenti in solisti prinašajo nove izzive.

Poseben izziv je bil tudi uvod v skladbo TIME (Pink Floyd), ki je eden najbolj znanih solov za roto-tome.

Zelo ga zanima tudi delo z najmlajšimi, zato skupaj z Markom Brdnikom izvajata glasbeno predstavo Glasbena urica s tolkali in pesmijo.

ZAJCEK

je namenjena otrokom od četrtega (4) do devetega (9) leta starosti. Predstava, ki je pravzaprav učna ura, je zastavljena kot domoišljijsko potovanje okoli sveta. V njej na sproščen način predstavita tolkala iz različnih delov sveta ob spremljavi klaviatur in petja otrok.

Pri tem otroci slišijo in vidijo uporabo določenega tolkala obenem pa pojejo oz. nastopajo s svojim znanjem. V postopek aktivno vključujeta otroke ( vprašanja, demonstracije).

Tolkala predstavljava na sproščen (včasih malce šaljiv) način ter po geografskem ključu oz. celinah.

Trajanje predstave je odvisno od starosti; za najmlajše dobrih 30 minut, za najstarejše do 50 minut.

Več o predstavi izveste tukaj.

Franci je tudi vodja projekta pobarvanke »S TOLKALI OKOLI SVETA«, ki dopolnjuje Glasbene urice s tolkali in pesmijo. V pobarvanki so narisane zanimive živali s tolkali, ki so predstavljena na glasbenih uricah, ob vsakem tolkalu pa je tudi kratek opis. Pobarvanka otrokom nudi ustvarjalne likovne trenutke ter utrditev usvojenega znanja. (16, 5 cm x 23 cm, 8 strani; avtorica odličnih risb je Maja B. Jančič)

Franci sodeluje v projektu KULTURNO ŽLAHTNENJE NAJMLAJŠIH, ki ga vodi vrtec Vodmat. Projekt delno financira EU iz ESS ter MŠŠ in se izvaja v okviru projekta Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.

FRANCIKREVH
m2

SToP uporablja činele in gonge Dream Cymbals

dreamlogoflag
Logo1

SToP uporablja udarjalke INNOVATIVE PERCUSSION

©2018 Slovenski tokalni projekt : : : Design: aparat.org

item2a3
item2a3 Izšla je prva zgoščenka slovenskega item2a3
item2a3
FacebookButton

Obisčite nas na Facebooku!

CDSTOPHorns1
m7
m6 item2b4 SToPCDCover3 item2b3 m10 SToPCDCover2 item2b2 SToPCDCover2 item2b2 item2b2 SToPCDCover2 item2b2 m6 CDSTOPHorns1